twitter page ppp-online linkedin page ppp-online linkedin page ppp-online facebook page ppp-online youtube page ppp-online instagram page ppp-online 

Nieuws

Thuiskopieheffing ook op USB-sticks

 

 

In navolging van onze buurlanden zal per 1 januari 2018 ook in Nederland een Thuiskopievergoeding moeten worden afgedragen voor elke USB stick die ons land binnen komt.

De Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding (SONT) heeft de hoogte van de nieuwe tarieven voor de thuiskopievergoeding vastgesteld voor de periode vanaf 1-1-2018 t/m 31-12-2020.

Voor USB sticks bedraagt de vergoeding EUR 0,60 per stuk, ongeacht de capaciteit ervan.

Waarom deze heffing?

De thuiskopievergoeding biedt auteurs – en naburig rechthebbenden een compensatie voor de inkomsten die zij mislopen doordat hun werk gekopieerd wordt. Iedereen mag voor eigen oefening, studie en gebruik een kopie maken, dit staat vermeld in de Auteurswet. Door technologische ontwikkelingen zijn de mogelijkheden voor het kopiëren van auteursrechtelijk materiaal de afgelopen jaren behoorlijk toegenomen. Daarom is  per 1 januari 2015 de Thuiskopieregeling aangepast. Door deze  regeling krijgen makers en artiesten een vergoeding voor kopieën die consumenten maken op alle blanco beeld- of geluidsdragers, telefoons, hardware of consumentenelektronica, waarop of waarmee gekopieerd kan worden. Per 2018 zullen hier dus ook usb-sticks aan toegevoegd worden.

Hoe werkt de heffing?

De importeur of Nederlandse fabrikant dient volgens de Auteurswet (artikel 16c) direct bij invoer of onmiddellijk na voltooiing van de productie, opgave te doen aan Stichting de Thuiskopie van de ingevoerde of geproduceerde blanco beeld- of geluidsdragers en voorwerpen die onder de regeling vallen. Vervolgens berekent Stichting de Thuiskopie de verschuldigde thuiskopievergoeding en verstuurd een factuur.

Deze dient per omgaande te worden voldaan. Het verdient aanbeveling de heffing apart te vermelden op de factuur onder vermelding van “heffing Thuiskopie”. Dit geldt voor zowel  leveringen van niet contractanten van leverancier naar distributeur en van disitributeur naar eindklant.

Contractanten

Er is een optie om contractant te worden zodat de aangifte en verrekening maandelijks kan plaatsvinden. Ook kan zo een regeling getroffen worden waarbij voorraadhoudende partijen pas op het moment moeten afrekenen dat de goederen afgeleverd zijn in plaats van direct op het moment dat de voorraad arriveert. Daarnaast biedt het contract mogelijkheden voor contractanten om heffingsvrij onderling te leveren, de controle op de juistheid van de opgaven te vereenvoudigen en om klanten die voor een professionele gebruikersregeling in aanmerking te komen, te faciliteren. Uiteraard is het aangaan van een contract niet verplicht; u kunt er ook voor kiezen direct na import of fabricage opgave te doen. 

Vrijstelling / restitutie

Vrijstelling of restitutie is alleen mogelijk voor zogenoemde professionele gebruikers; bedrijven die de producten inkopen voor uitsluitend eigen zakelijk gebruik.

Onder zakelijk gebruik verstaat Stichting de Thuiskopie vooralsnog niet producten met als functie promotioneel product. PPP heeft deze kwestie aangekaart bij Stichting de Thuiskopie

Wie handhaaft deze regeling?

De minister van Justitie heeft Stichting de Thuiskopie aangewezen om de thuiskopievergoedingen te incasseren en verdelen.

Ook heeft hij een College van Toezicht aangesteld, dat toeziet op een correcte uitvoering van deze opdracht

Meer info?

Bekijk de meest gestelde vragen over dit onderwerp via de volgende link: http://www.thuiskopie.nl/nl/thuiskopie_2/veelgestelde-vragen of neem contact op met het secretariaat van het PPP.

« Ga terug naar nieuws overzicht
  • Promotionele producten maken merken sterker!

  • 75% van de promotionele producten zijn langer dan een half jaar in het bezit!

  • Promotionele producten bereiken meer mensen dan radio of TV - 88% bereik per dag!

  • 73% van de consumenten wordt bij aankoopbeslissing beinvloed door een promotioneel product!

© 2014 Platform Promotional Products, Postbus 226, 4140 AE, Leerdam | Website realisatie: Moodles webdesign