twitter page ppp-online linkedin page ppp-online linkedin page ppp-online facebook page ppp-online youtube page ppp-online instagram page ppp-online 

PPP kent een geschillencommissie:

 1. De Geschillencommissie bestaat uit drie (3) personen, te weten een externe onafhankelijk Voorzitter (of zijn plaatsvervanger) en ten minste een lid. Tenminste één van deze personen dient jurist te zijn, bij voorkeur met ervaring in geschillenbeslechting.
 2. Het bestuur van PPP benoemt steeds voor een periode van vier (4) jaar een Voorzitter alsmede een plaatsvervanger. De Voorzitter en de plaatsvervanger zijn herbenoembaar voor steeds een periode van vier (4) jaar.
 3. De plaats waar de geschillen worden behandeld is Leerdam ten kantore van PPP, tenzij de Voorzitter anders bepaalt.
 4. Een aanvraag om het in behandeling nemen van een geschil dient binnen drie (3) maanden na ontstaan van het geschil of de niet-nakoming van de overeenkomst tussen partijen, schriftelijk en per aangetekende post bij de Geschillencommissie, t.a.v. de Secretaris, te worden ingediend.

De belangrijkste regels op een rij:

 • PPP-leden zijn in voorkomende gevallen verplicht voor de commissie te verschijnen
 • Tenminste één partij in het geschil dient lid te zijn van PPP
 • Aan het aanhangig maken van een geschil zijn kosten verbonden
 • De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend

Er is een geschillenreglement.

 • Promotionele producten maken merken sterker!

 • 75% van de promotionele producten zijn langer dan een half jaar in het bezit!

 • Promotionele producten bereiken meer mensen dan radio of TV - 88% bereik per dag!

 • 73% van de consumenten wordt bij aankoopbeslissing beinvloed door een promotioneel product!

© 2020 Platform Promotional Products, Postbus 2047, 4205 AA GORINCHEM | Website realisatie: Moodles webdesign