twitter page ppp-online linkedin page ppp-online linkedin page ppp-online facebook page ppp-online youtube page ppp-online 

PPP Kennissessie | 7 juni 2016 | Fletcher Hotel Het Witte Huis in Soest

De PPP Kennissessie die onlangs werd gehouden, werd door de deelnemers goed beoordeeld. De kennispresentaties scoorden gemiddeld een ruime 7 en de inspiratiesessie van Toine Simons kreeg zelfs een 8,5.

Hieronder een korte samenvatting met een hyperlink naar de kennispresentaties. Ook het resultaat van de bevindingen van de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport bij controles op de naleving van de regeling gevaarlijke stoffen in elektr(on)ische apparatuur (RoHS) staan hieronder gepubliceerd.

Productveiligheid

De presentatie van de heer R. Nieuwenhuijs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) over ‘Compliance’, was getiteld: ‘Productveiligheid’. Dat daar veel onder valt, werd al snel duidelijk.. De controles die het NVWA dit jaar in onze branche gaat uitvoeren zijn zowel product, als bedrijfsgericht. Een belangrijk onderwerp tijdens de presentatie was de meldplicht die in de warenwet staat. Die geldt voor zowel leveranciers als distributeurs. Die meldplicht geldt voor producten die gevaar opleveren voor de veiligheid of gezondheid van personen. De NVWA is het aangewezen loket daarvoor en staat ‘melders’ met een risicobeoordeling met raad en daad ter zijde om zo nodig met corrigerende acties bestraffende sancties te vermijden.

Eerlijk zakendoen

De presentatie van Gerdien Dijkstra van MVO Nederland ging over ‘Eerlijk zakendoen en duurzaam inkopen’. De ambitie van MVO Nederland is om ondernemers te stimuleren en ondersteunen bij de implementatie van MVO. Dat begint met ‘Eerlijke handel’ en dat geldt voor iedereen. In iedere productieketen gaan veel MVO issues schuil. Op het gebied van duurzaam inkopen is er nog wel veel werk aan de winkel, werd uitgelegd. Er is weinig inzicht in de keten en niet alle leveranciers houden zich aan MVO. Als hulpmiddel heeft MVO Nederland een handig stappenplan ontwikkeld. Dat stappenplan is voor PPP leden beschikbaar. PPP is aangesloten bij MVO Nederland. Aan het slot van haar presentatie wees Gerdien Dijkstra de toehoorders er op dat het goed is dat alle PPP leden de Code of Conduct hebben ondertekend. Dat mag wat haar betreft best meer onder de aandacht gebracht worden, want het is een prachtige instrument waar PPP leden zich in hun markt onderscheiden. ‘Be good and tell it’.

                  

 Klik hier voor de presentatie van MVO Nederland.                Klik hier voor de presentatie van NVWA.   

 

Controle Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT) op naleving RoHS

Agelopen maand heeft de ILT een aantal hercontroles uitgevoerd bij bedrijven in promotionele artikelen. Van de 17 niet conforme promotionele artikelen (powerbanks) waren er 4 van PPP leden en 13 van niet PPP leden.

Bij de distributeurs die kleine hoeveelheden zelf importeerden is geconstateerd dat het grootste deel van de gecontroleerde distributeurs gestopt is met het zelf importeren van kritische elektr(on)ische producten. Als reden werd door de meesten opgegeven dat de kosten van het opzetten en onderhouden van een RoHS kwaliteitssysteem op de import niet opwegen tegen het voordeel van zelf importeren.

Bij de grote importeurs (leveranciers) is geconstateerd dat ze goede tot zeer goede stappen hebben gezet. De kwaliteitssystemen zijn verbeterd door bijvoorbeeld kritische controle van documenten, het uitvoeren van onafhankelijke tests en verbeterde afspraken met partners in Azië.

In het algemeen kan gesteld worden dat de PPP leden naar aanleiding van de constateringen, de kennissessie en de publicatie in het vakblad bewust zijn geworden van de risico’s op het gebied van RoHS en goede stappen hebben gezet om de wetgeving beter na te gaan leven.

Deze lezing is alleen zichtbaar voor leden via het ingelogde gedeelte

Klik hier voor de foto's van de PPP Kennissessie

Deze kennissesssie werd mede mogelijk gemaakt door PF Concept

 

  • Promotionele producten maken merken sterker!

  • 75% van de promotionele producten zijn langer dan een half jaar in het bezit!

  • Promotionele producten bereiken meer mensen dan radio of TV - 88% bereik per dag!

  • 73% van de consumenten wordt bij aankoopbeslissing beinvloed door een promotioneel product!

© 2014 Platform Promotional Products, Postbus 226, 4140 AE, Leerdam | Website realisatie: Moodles webdesign