twitter page ppp-online linkedin page ppp-online linkedin page ppp-online facebook page ppp-online youtube page ppp-online instagram page ppp-online 

Disclaimer

Op deze site van Platform Promotional Products (PPP) zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. PPP heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze site en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. PPP staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. PPP aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. PPP wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. PPP garandeert evenmin dat de site foutloos of ononderbroken functioneert.

Op de PPP- website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door PPP niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. PPP wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.

Platform Promotional Products, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de PPP-website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de PPP-website. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PPP, de inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Platform Promotional Products..

Op de PPP-website en op deze Voorwaarden & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

© Copyright 2015 Platform Promotional Products

 

  • Promotionele producten maken merken sterker!

  • 75% van de promotionele producten zijn langer dan een half jaar in het bezit!

  • Promotionele producten bereiken meer mensen dan radio of TV - 88% bereik per dag!

  • 73% van de consumenten wordt bij aankoopbeslissing beinvloed door een promotioneel product!

© 2020 Platform Promotional Products, Postbus 2047, 4205 AA GORINCHEM | Website realisatie: Moodles webdesign