twitter page ppp-online linkedin page ppp-online linkedin page ppp-online facebook page ppp-online youtube page ppp-online instagram page ppp-online 

Missie en Visie

Missie

Platform Promotional Products is de Nederlandse branchevereniging voor bedrijven die promotionele producten en kerstgeschenken vermarkten. PPP stimuleert branchebrede professionaliteit en ontwikkeling en verspreiding van vakkennis. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen neemt hier een sleutelpositie in. PPP streeft naar meer bewustwording over effectiviteit en rendement van promotionele producten voor een grotere rol binnen de marketing mix. PPP is de maatschappelijk erkende spreekbuis voor de branche en gesprekspartner van en naar stakeholders.

Visie

Onze producten zijn onmisbaar in de marketingmix. Promotionele producten zijn imago-bevorderend en dus dienen zij op professionele en duurzame wijze geproduceerd te worden. PPP werkt vanuit een actief verenigingsverband aan de verdere ontwikkeling van onze branche. Ethisch en verantwoord handelen zijn hierin kernwaarden.

Organisatie en Strategie

PPP heeft een Dagelijks Bestuur, een Algemeen Bestuur en een Commissie van Beleid en Advies. PPP maakt gebruik van een onafhankelijk secretariaat. Om onze missie te bereiken heeft PPP de volgende strategische doelstellingen bepaald:

Het continu en actief bijdragen aan verdere professionalisering van de branche
Het faciliteren van gedegen vakonderwijs
Het bevorderen van kennisdeling binnen de branche
Het door ontwikkelen en uitdragen van een maatschappelijk erkende gedragscode
Het faciliteren van een onafhankelijke geschillencommissie
Het in de maatschappij de belangen van de branche vertegenwoordigen, het vak en het promotionele product promoten om zo een blijvend positief imago te continueren
De ontwikkelingen in (Europese-)wet- en regelgeving nauwgezet volgen en waar mogelijk ter bescherming van de branche proactief te acteren
PPP ambieert een actief beleid voor een duurzaam milieu
PPP draagt actief bij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, met nadruk op zelfregulering van de sector
PPP heeft een actief beleid voor het onderhouden van contacten met stakeholders
PPP streeft ernaar zoveel mogelijk in de branche actieve bedrijven zich te laten aansluiten bij de vereniging, zolang deze bedrijven voldoen aan de door de leden van de vereniging vastgestelde toelatingscriteria

 

  • Promotionele producten maken merken sterker!

  • 75% van de promotionele producten zijn langer dan een half jaar in het bezit!

  • Promotionele producten bereiken meer mensen dan radio of TV - 88% bereik per dag!

  • 73% van de consumenten wordt bij aankoopbeslissing beinvloed door een promotioneel product!

© 2020 Platform Promotional Products, Postbus 2047, 4205 AA GORINCHEM | Website realisatie: Moodles webdesign