twitter page ppp-online linkedin page ppp-online linkedin page ppp-online facebook page ppp-online youtube page ppp-online instagram page ppp-online 

Voorwaarden

Voorwaarden voor toelating als lid van de vereniging

De Vereniging Platform Promotional Products heeft voorwaarden verbonden aan het lidmaatschap van PPP. Het bestuur heeft op basis van de uitkomsten van de algemene stemming op de Algemene Ledenvergadering van 9 februari 2012 de toelating van nieuwe leden van de vereniging onder voorwaarden gesteld: 

1)  Een nieuw PPP-lid dient tenminste 5 schriftelijke aanbevelingen van reeds bestaande PPP-leden te kunnen overleggen, vergezeld van zijn aanvraag tot het lidmaatschap van de vereniging PPP. Formulieren zijn te bestellen via info@ppp-online.nl. Het is ook mogelijk om de bedrijfsnamen door te geven, zodat het secretariaat contact met deze partijen legt.

En:

2) Een nieuw PPP-lid dient een inschrijvingsbewijs van de Kamer van Koophandel van tenminste 6 maanden oud te overleggen. Uit de inschrijving dient te blijken dat het nieuw lid actief is op gebied van promotionele producten en/of diensten

En:

3) Een van de kernactiviteiten van het nieuwe PPP-lid bestaat uit de hiervoor omschreven activiteiten, waarbij 20 % van de totale omzet van de aanvrager gegenereerd dient te worden uit deze activiteiten, of, indien de voornoemde activiteiten minder dan 25% van de totale bedrijfsomzet van het nieuwe PPP-lid genereren, maar gedurende tenminste 2 opeenvolgende jaren een omzet van minimaal 250.000 euro is gegenereerd uit deze activiteiten, zal de aanvrager eveneens als lid van de vereniging worden toegelaten.

Als u vragen heeft over de aanmeldprocedure, of over andere zaken aangaande het lidmaatschap van PPP, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via info@ppp-online.nl

Het bestuur van de vereniging houdt zich in uitzonderlijke gevallen het recht voor aanvragen tot lidmaatschap te weigeren. Aspirant- leden kunnen tegen zo'n beslissing in beroep gaan, bij de Commissie Beleid en Advies. Voor vragen over deze beroepsprocedure of vragen over de Commissie Beleid en Advies kunt u contact opnemen met het secretariaat via info@ppp-online.nl

 

  • Promotionele producten maken merken sterker!

  • 75% van de promotionele producten zijn langer dan een half jaar in het bezit!

  • Promotionele producten bereiken meer mensen dan radio of TV - 88% bereik per dag!

  • 73% van de consumenten wordt bij aankoopbeslissing beinvloed door een promotioneel product!

© 2020 Platform Promotional Products, Postbus 2047, 4205 AA GORINCHEM | Website realisatie: Moodles webdesign