Keurmerk

Het lidmaatschap van het Promotional Products Professionals | PPP is alleen weggelegd voor bedrijven (distributeurs / leveranciers) die het promotionele producten vak sterker willen maken en bereid zijn hieraan een duidelijk zichtbare en merkbare bijdrage te willen leveren. Het lidmaatschap is onlosmakelijk gekoppeld aan de voorwaarden die nodig zijn om aan het PPP kwaliteitslabel te voldoen. Dit is in het leven geroepen om de eindklant duidelijk te maken dat PPP leden het verschil maken. Alleen PPP leden mogen het PPP keurmerk voeren en zijn als zodanig hieraan herkenbaar.

PPP accreditatiesysteem

Aan het voeren van het PPP keurmerk zijn strikte voorwaarden verbonden. PPP leden dienen – om te worden geaccrediteerd – te voldoen aan basisvoorwaarden. Daarnaast bestaat het PPP accreditatiesysteem uit een drietal pijlers. Dat zijn:

  • Kennis & kunde
  • Sustainability & social business
  • Inzet voor de branche

Keurmerk