wet en regelgeving

Wet- en regelgeving

Politiek en wetgeving

PPP volgt de ontwikkelingen in de politiek en wetgeving die van invloed zijn op de promotionele producten branche op de voet.. Ook beschikt PPP over een eerstelijns helpdesk voor vraagstukken over politiek en wetgeving. Indien wenselijk kunnen deze vraagstukken worden doorgespeeld aan deskundigen die deel uit maken van het PPP kennisnetwerk.

Werkkostenregeling

Via de WKR (werkkostenregeling) kunnen werkgevers belastingvrij vergoedingen, in de vorm van bijvoorbeeld een kerstgeschenk, thuiswerkpakket of relatiegeschenk aan werknemers geven. Wanneer dit gebeurt binnen de vrije ruimte van de WKR hoeven zij hierover dus geen loonheffing af te dragen. Per 1 januari 2023 is de Werkkostenregeling tijdelijk verruimd. Dit initiatief is door PPP gestart. Het te besteden percentage van de loonsom is verhoogd van 1,7% naar maar liefst 3% (tot en met een loonsom van € 400.000,00). Dit levert vooral een voordeel voor het mkb op. Er is door de overheid 200 miljoen voor deze verruiming uitgetrokken. Dat is een behoorlijke fiscale verruiming, bedoeld om werkgevers te stimuleren hun werknemers in deze bizarre tijden extra te belonen. Vanaf 2024 wordt het percentage 1,92%

Hoe de WKR in de praktijk werkt en hoe hoog de vrije ruimte is? Daarover kunnen leveranciers van promotionele producten, relatie- en eindejaarsgeschenken, aangesloten bij de branchevereniging Promotional Products Professionals u verder informeren.

In de Ledenlijst vindt u een overzicht van bij PPP aangesloten professionals.

Wet- en regelgeving

Thuiskopieheffing op USB-sticks

Per 1 januari 2018 zijn er nieuwe regels rondom de thuiskopieheffing van kracht. Vanaf dan vallen ook usb sticks onder deze heffing. Usb sticks zijn een extern opslagmedium met flashgeheugen, voorzien van een USB aansluiting, waarop media kan worden opgeslagen die als bron kan dienen voor een afspeelapparaat (zoals bijv. TV, PC). Importeurs, fabrikanten en handelaren dienen een vergoeding af te dragen, volgens de wettelijk ingestelde tariefstelling. Voor USB-sticks is deze vergoeding vastgesteld op €0,60 per stuk, exclusief btw. Er gelden hiervoor een aantal uitzonderingen.

Vanaf 1 januari 2021 worden vernieuwde thuiskopie tarieven van kracht. De nieuwe tarieven vindt u in de ledenzone.

Laat je niet inpakken

De politiek wil actie tegen oneerlijke concurrentie uit China. Een zaak waar PPP samen met partners, waaronder ondernemersorganisatie ONL, al jaren tegen strijdt. Het kwartje lijkt te zijn gevallen en de inspanningen van ons lobbywerk te worden beloond. Het probleem gaat veel verder dan onze branche alleen en treft de Nederlandse én Europese economie. En over de productveiligheid en milieueffecten maakt de politiek zich ernstige zorgen. In ons land is de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de campagne Laat je niet inpakkengestart..