Stempel

Beleid en kwaliteit

Promotional Products Professionals (PPP) is dé Nederlandse branchevereniging voor bedrijven die promotionele producten en relatie- en kerstgeschenken en aanverwante diensten leveren. PPP is de maatschappelijk erkende spreekbuis voor deze branche en gesprekspartner van en naar stakeholders.

Het beleid van PPP is gericht op het professionaliseren van de branche, het ontwikkelen en verspreiden van vakkennis en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). PPP streeft naar meer bewustwording over effectiviteit en rendement van promotionele producten en dat deze beter ingezet worden als volwaardige marketingmedia.

Visie en Missie

 • Het continu en actief bijdragen aan verdere professionalisering van de branche
 • Het faciliteren van gedegen vakonderwijs
 • Het bevorderen van kennisdeling binnen de branche
 • Het doorontwikkelen en uitdragen van een maatschappelijk erkende gedragscode
 • Het faciliteren van een onafhankelijke geschillencommissie
 • Het vertegenwoordigen van de belangen van de branche en het vak, en het promoten van het promotionele product om zo een blijvend positief imago te continueren
 • De ontwikkelingen in (Europese-)wet en regelgeving nauwgezet volgen en waar mogelijk ter bescherming van de branche proactief te acteren
 • PPP ambieert een actief beleid voor een duurzaam mileu
 • PPP draagt actief bij aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, met nadruk op zelfregulering van de sector
 • PPP heeft een actief beleid voor het onderhoud van contacten met stakeholders
 • PPP streeft ernaar dat in de branche actieve bedrijven zich aansluiten bij de vereniging, zolang deze bedrijven blijvend aantonen te voldoen aan de accrediteringseisen