Commissie2

Commissies

Geschillencommissie

PPP heeft in het belang en ter bescherming van haar leden en inkopers van promotionele producten een geschillencommissie geïnstalleerd. Deze commissie staat onder leiding van een externe onafhankelijke voorzitter. PPP leden zijn in voorkomende gevallen verplicht voor de geschillencommissie te verschijnen en de uitspraak van deze commissie is bindend. Na inloggen vindt u ons geschillenregelement.

Commissie van Beleid en Advies

De vereniging kent een Commissie Beleid en Advies welke het algemeen bestuur, gevraagd en ongevraagd, adviseert in aangelegenheden van bestuurlijke, organisatorische, politieke en maatschappelijke aard.

De Commissie Beleid en Advies bestaat tenminste uit drie leden. De leden van de Commissie Beleid en Advies worden benoemd op grond van hun maatschappelijke positie en deskundigheid, bij voorkeur uit de leden van de vereniging.